Yksityisyys, tietojen tallennus ja tietosuoja

1) PALVELUN TARKOITUS JA YLLÄPITÄJÄ

Motiivi-verkkopalvelu on Suuntima-nimisen yrityksen ylläpitämä ja hallinnoima verkkovalmennusalusta ja verkkokauppa. Verkkopalvelun ja -kaupan ylläpito ja toiminta edellyttää henkilö- ja tilaustietojen tallentamista, johon palvelun käyttäjä antaa luvan rekisteröityessään palveluun tai tilatessaan tuotteita tai palveluita verkkokaupasta. Henkilötietorekisterin rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava on:

Suuntima (Motiivi-verkkopalvelu)
Anne Lindholm
anne.lindholm@suuntima.fi

2) EVÄSTETIETOJEN JA KÄYTTÖTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN

Verkkopalvelussa käytetään evästetietoja ja kävijöiden sivustolla suorittamien toimintojen sekä niiden järjestyksen seurantaa, joiden avulla sivustoa voidaan kehittää ja joilla sivuston käyttäjille voidaan tarjota tietoa palveluista, tuotteista ja tilausten käsittelystä. Käyttämällä verkkopalvelua kävijä antaa luvan evästetietojen ja palvelun käyttötietojen hyödyntämiseen. Käyttö-, tilaus- ja rekisteritietoja voidaan hyödyntää myös asiakastietojen ryhmittelyyn.

3) TIETOJEN TALLENNUS JA SIIRTO

Henkilötietorekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausten ja maksujen käsittelyssä, mistä johtuen tietoja voidaan välittää maksuliikenteestä ja toimituksista vastaaville kolmansille osapuolille. Henkilörekisterissä olevia tietoja voidaan hyödyntää käytettävien markkinointialustojen kohdennustyökaluissa GDPR-säännöstön antamien mahdollisuuksien mukaisesti ja kansainvälisiä tietosuojalakeja ja -sääntöjä noudattaen. Verkkopalvelun käyttäjällä on mahdollisuus rajoittaa tietojensa käyttöä hyödyntämällä kunkin markkinointialusta yksityisyysmäärityksiä ja työkaluja.

4) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tilauksiin, sopimuksiin ja palvelun käyttöön liittyviä tietoja voidaan säilyttää rekisterissä 6 kk sen jälkeen, kun tilaus on toimitettu, sopimus on päättynyt tai käyttäjä/rekisteröity on lopettanut palvelun käytön. Tämän jälkeen tiedot poistetaan palvelusta niiltä osin, kuin niiden säilyttäminen ei ole lain mukaan pakollista tai tarpeellista palvelun toiminnan kannalta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa nähtäville lähettämällä siitä kirjallisen viestin rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä poistaa tiedot, mikäli niiden poistaminen ei ole lain vastaista tai viranomaisen vaatimaa tietoa käyttäjän toimintaan tai oikeuksiin liittyen.

5) TIETOJEN KÄSITTELY JA SUOSTUMUS

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn edellä mainituilla tavoilla tekemällä tilauksen tai rekisteröitymällä erikseen palveluun. Henkilötietojen antaminen rekisterinpitäjälle perustuu sopimukseen, joka syntyy tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä. 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisteröidyn henkilö- ja tilaustietoja viranomaiselle, mikäli viranomainen tätä pyytää mahdollisiin väärinkäytöksiin liittyen. Henkilörekisteriin kerättyä tietoa on mahdollisuus rikastaa kolmannelta osapuolelta hankituilla tiedoilla edellyttäen, että kolmannella osapuolella on rekisteröidyn antama suostumus tai lain mahdollistama oikeus tallentaa ja käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja.

6) AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Verkkopalvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointiin perustuvaa hinnoittelua tai toimintojen rajoittamista.