Tilaus- ja sopimusehdot, Suuntima Online-verkkopalvelu

1) VERKKOVALMENNUS -ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin sopimus).

Tilauksen ja Sopimuksen osapuolet ovat palvelun/tuotteen tarjoaja ’Suuntima’ (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä / tuotteen tilaaja (myöhemmin ’Asiakas’). Sopimus katsotaan tehdyksi asiakkaan tilattua palvelun tai tuotteen. Yrityksen edustaja tai toinen henkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia palveluita, jolloin sopimuksen tehnyt yritys tai henkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas sitoutuu toimimaan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2) ASIAKKUUS

Verkkovalmennukseen, palveluun tai tilaukseen liittyvä asiakkuus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa tilaushetkestä alkaen kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta tai se päättyy osana ostetun palvelun tai sopimuksen päättymistä.

Mikäli sopimus on määritelty määräaikaiseksi niin sitä ei voida irtisanoa asiakkaan toimesta sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana, ellei toimittaja ole syyllistynyt selkeään molempien osapuolten toteamaan sopimusrikkomukseen. Toimittaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, mikäli asiakas on syyllistynyt sopimusrikkomukseen (esim. maksun jättäminen suorittamatta).

Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli Asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana niin palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

3) PALVELUIDEN HINNAT

Palveluiden ja tuotteiden hinnat määräytyvät kunkin tilatun palvelun tai tuotteen osalta erikseen ja voimassa oleva hinta esitetään selkeästi verkkopalvelussa. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja haluamanaan ajankohtana. Toimittaja ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan tai mahdollisimman pian sen tultua voimaan. Asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä hintamuutosta, mikä johtaa sopimuksen purkamiseen.

Jos palvelun tai tuotteen sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan vasta sopimusjakson päätyttyä, kuitenkin uusiin tilauksiin liittyen välittömästi. Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu tai palveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu.

4) MAKSUTAVAT

Palvelut ja tuotteet voi maksaa verkkokaupassa saatavilla olevilla maksutavoilla. Maksuehto mahdolliselle laskulle on neljätoista (14) päivää. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei sopimus tai tilaus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

5) SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

Palveluun tai tilaukseen liittyvä sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. Sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET

Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja fyysisesti tuotettavien palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta sairastapauksesta tai muusta pakottavasta esteestä.

7) TILAUSTEN PERUUTUSOIKEUS

Asiakkaalla on etämyynnin sääntöjen mukaan 14 päivän peruutus-/palautusoikeus sekä digitaalisesti toimitettavien että fyysisesti toimitettavien palveluiden / tuotteiden osalta. Peruutusoikeus poistuu, mikäli asiakas on aloittanut digitaalisen palvelun käytön, tai fyysisesti tilattu ja toimitettu tuote on otettu käyttöön siten, ettei sen uudelleen myynti tai käyttö ole mahdollista. Peruutusaikana keskeytettyjen tai peruutettujen palveluiden osalta asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle kulut, joita aiheutuu tuotteen tai palvelun saattamisesta uudelleen myytäväksi. Mikäli verkkopalvelussa myytävällä tuotteella tai palvelulla on näistä tilaus- ja sopimusehdoista poikkeavia toimitus-/sopimusehtoja, ne on kerrottu tuotetietojen yhteydessä.

Verkkopalvelun tarjoaja:
Suuntima
Polvitie 3 B
37560 Lempäälä